מיזמים הפונים לאוכלוסיית המבוגרים

מיזמים לקידום עסקים קטנים / יזמים

מיזמים לקידום עמותות

מיזמים שליווינו במגוון התכניות שלנו במעבדה או באקסלרטורים

יש לנו הזכות לללוות יזמים רבים בדרכם הייחודית לבניית עסק חברתי, הנה דוגמא לכמה מהיוזמות המרתקות שלהם