מהו עסק חברתי

עסק חברתי הינו עסק שהוקם כדי לפתור או לצמצם בעיה חברתית. בשונה ממודל פילנתרופי, הנשען על תרומות, עסק חברתי מפעיל מודל עסקי – כדי לממש את מטרתו החברתית.לכן, עסק חברתי יפעל כעסק למטרות רווח, אך לא למיקסום הרווח. עסק חברתי (מוצלח) מבטיח את הקיימות של המטרה החברתית לשמה הוקם. דן פלוטה, בהרצאה בטד שהנושא שלה: למה כל מה שאנו חושבים על פילנתרופיה שגוי ביסודו (וכן זה קשור גם לעסקים חברתיים)

האם יש הגדרה פורמלית מקובלת לעסק חברתי ?

אין הגדרה פורמלית מקובלת בישראל לעסקים חברתיים. בארץ ארגון שלא למטרות רווח המאוגד כעמותה כפוף לרשם העמותות, ארגונים למטרות רווח כפופים לרשם התאגידים (חוק החברות). אין רגולטור ייעודי לעסקים חברתיים, ואין הגדרה מקיפה לנושא.

לטובת קרן יוזמה חברתית, קרן ההשקעות החברתית הראשונה של המדינה (המופעלת על ידי IVN ודואליס), הוגדרו עסקים חברתיים שעומדים בקריטריונים לקבלת מימון ככאלה שפועלים מול אוכלוסיות מוחלשות (ממגוון סוגים) בהכשרה ותעסוקה של אוכלוסיות אלו. עסקים אלו יכולים להיות מאוגדים בכל צורת התאגדות משפטית (עמותה, חברה לתועלת הציבור או חברה בע”מ). עסקים הפועלים למטרות רווח (חברות בע”מ) מוגבלים בחלוקת דיבידנדים מירבית של 50% מרווחי העסק, 50% הנוספים מחויבים להישאר בחברה ולקדם את המטרות לשמו הוקם העסק החברתי.

למיפוי ראשוני להכרות עם סוגים שונים של עסקים חברתיים, מוצע שתיכנסו לדוח כאן 

עסקים חברתיים בעולם – בריטניה במרכז

בריטניה מהווה חד משמעתית את ראש החץ בחשיבה העסקית חברתית ובפיתוח עולם העסקים החברתיים. בבריטניה ישנה ישות ייעודית המוגדרת עסק חברתי – community interest company, בזכות הרגולציה ומהלכים תומכים התפתח גם שוק הון מפותח. עסקים חברתיים זוכים להעדפה במכרזים ממשלתיים (בהינתן שעומדים בתנאים העסקיים כמו העסקים המקבילים להם), וכיום יש בבריטניה למעלה מ-250,000 עסקים חברתיים.

תוכלו לעקוב אחר מה שקורה בבריטניה, בין היתר באמצעות האתר הזה – SE UK

Scroll to Top