Little Green Number

"מספר ירוק קטן" הוא עסק חברתי דרום אפריקני המייצר תיקים אופנתיים משלטי חוצות המיוצרים מפלסטיק ו-PVC. על פי המודל העסקי שלהם, על כל תיק אחד שנמכר, החברה תורמת תיק לילדים בבתי ספר השונים ברחבי דרום אפריקה. ה-PVC ששימש קודם לשלטי חוצות הוא חומר שאינו מתכלה ולכן לא ניתן לזרוק אותו למזבלות, השלטים המשומשים מזהמים את הסביבה וגם לא ניתן לשרוף אותם שכן בתהליך השריפה הוא משחררים גזים רעילים.
החברה משלבת מספר ערכים: מיגור העוני, תרומה לקהילה ותרומה סביבתית. כל התיקים נתפרים בעבודה יד ובאהבה, בדרך כלל על פי הזמנה, התיקים אופנתיים ויפים מאוד. "מספר ירוק קטן" מעסיק גם המוני אנשים ובכך תורם גם למציאת מקומות עבודה ברחבי דרום אפריקה.

משמעות השם מספר ירוק קטן הוא: מספר – אף תיק שמיוצר אינו דומה למשנהו כל אחר מהתיקים הוא "מספר". ירוק – הפיכת הסביבה לנקייה יותר על ידי איסוף השלטים המשומשים שמזהמים את הסביבה. קטן – העסק רואה את עצמו כמפעל חלוץ לקראת משימות כבירות יותר. סיסמת החברה: "שלוש מלים שיכולות לשנות את העולם".

קישור לאתר העסק: http://www.littlegreennumber.com/
פייסבוק: https://www.facebook.com/LittleGreenNumber

Scroll to Top